Áp dụng nguyên tắc SOLID trong ReactJS
📆 10 months ago🕐 9m đọc

Áp dụng nguyên tắc SOLID trong ReactJS

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cách tôi áp dụng SOLID trong việc phát triển những ứng dụng web sử dụng ReactJS

ReactJS
Neovim: Tổng hợp cheetsheet
📆 a year ago🕐 3m đọc

Neovim: Tổng hợp cheetsheet

Danh sách tổng hợp neovim cheetsheet cho những bạn mới bắt đầu sử dụng và trong trường hợp quên :D

neovim
Cài đặt Neovim trên Windows: keymap
📆 a year ago🕐 5m đọc

Cài đặt Neovim trên Windows: keymap

Cài đặt keymap là 1 trong những khả năng tuyệt vời khi nói tới neovim. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt 1 số keymap cơ bản.

neovim
Cài đặt Neovim trên Windows: telescope, nvim-tree, bufferline
📆 a year ago🕐 7m đọc

Cài đặt Neovim trên Windows: telescope, nvim-tree, bufferline

Tiếp tục chuỗi series về Neovim cho người mới bắt đầu. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Telescope, Nvim-tree và Bufferline

neovim
Cài đặt Neovim trên Windows: lazy.nvim, theme, tree-sitter, lualine
📆 a year ago🕐 8m đọc

Cài đặt Neovim trên Windows: lazy.nvim, theme, tree-sitter, lualine

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt Neovim trên Windows 10/11 theo từng bước một

neovim
Clone lại 1 phiên bản cực đơn giản của VSCode sử dụng Tauri và Reactjs
📆 a year ago🕐 18m đọc

Clone lại 1 phiên bản cực đơn giản của VSCode sử dụng Tauri và Reactjs

Mới đây, tôi đã viết 1 hướng dẫn về cách tạo 1 notebook - desktop app - sử dụng Tauri. Nhưng có vẻ nó không thể hiện được hết tiềm năng của Tauri

ReactJS
Building a notebook using Tauri and ReactJS
📆 2 years ago🕐 5m đọc

Building a notebook using Tauri and ReactJS

Hi friends! I'm hudy. A web developer from Hanoi, Vietnam In this post, I'm gonna show you how to build a Notebook app - desktop application - using Tauri and ReactJS.

ReactJS
CODENOTALK - Coding pagination with react-router-dom
📆 2 years ago🕐 1m đọc

CODENOTALK - Coding pagination with react-router-dom

In this video, I'm gonna show you how to use react-router-dom for pagination Like title said, the video have no sound

ReactJSJavacsript
JS First Step: Làm việc với DOM
📆 2 years ago🕐 5m đọc

JS First Step: Làm việc với DOM

Tiếp tục series JS First Step, bài viết này đề cập đến cách làm việc với DOM sử dụng Javacsript

Javacsript
JS First Step: Cách làm việc với Event
📆 2 years ago🕐 4m đọc

JS First Step: Cách làm việc với Event

Để làm việc với DOM thì không thể thiếu Event. Nối tiếp bài viết về cách làm việc với DOM lần trước, ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Event trong Javascript.

Javacsript
JS First Step: Phân tích chức năng
📆 2 years ago🕐 5m đọc

JS First Step: Phân tích chức năng

Bài viết này đặt biệt dành cho những tờ giấy trắng. Những người đang đứng trước cánh cửa lập trình web, đang nhìn nghiêng, ngó dọc mà chưa biết nên bước chân nào vào.

Next.js: Authentication sử dụng Firebase - part 1
📆 2 years ago🕐 6m đọc

Next.js: Authentication sử dụng Firebase - part 1

Firebase là 1 sản phẩm của Google giúp devs xây dựng, quản lý và phát triển app dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo chức năng Authentication với sự hỗ trợ của Firebase Admin

NextjsFirebase